Oudervereniging

Wanneer uw kind start als leerling van Bs De Ontdekking, wordt u als ouder automatisch lid van de oudervereniging (OV). Een afvaardiging van de OV is verantwoordelijk voor de organisatie, uitvoering en begeleiding van activiteiten en wordt de ouderraad genoemd (OR). 

De OR zet zich actief in voor de kinderen en hun ouders op school. Voor een groot deel gebeurt dat door het ondersteunen van de eventmanager bij en het organiseren van bijzondere activiteiten als Kerst, Sinterklaas, Pasen, Carnaval, Sportdag, de voorbereiding van- en begeleiding bij de schoolreisjes, begeleiding van de schoolfotograaf etc.

Daarnaast worden ook activiteiten buiten schooltijd geregeld, zoals een post bij de Avondvierdaagse. 

Om alle zaken op elkaar af te stemmen wordt zo'n 6 keer per jaar vergaderd. De vergaderingen worden wisselend op de maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond gehouden. De vergaderingen worden bijgewoond door de eventmanager, zodat over en weer informatie kan worden verstrekt. Een delegatie van de OR vormt het dagelijks bestuur. Deze bestaat uit de voorzitter, de vice-voorzitter, de penningmeester, de secretaris en een ouder voor algemene zaken. De OV-vergaderingen zijn voor ieder lid toegankelijk. De data van de ov-vergaderingen staan in de nieuwsbrieven die u vanuit school ontvangt.
 
Wat kost uw lidmaatschap?
 
U betaalt per kind 30 euro ouderbijdrage (per schooljaar); betaling vindt plaats via automatische incasso. 

De kosten van o.a. eten, drinken en materialen (tijdens de activiteiten) worden betaald uit deze jaarlijkse ouderbijdrage. Voor het schoolreisje en kamp wordt meestal een aanvullende bijdrage gevraagd aan de ouders i.v.m. extra kosten (vervoer/entree/activiteiten kamp).

Leden OR Schooljaar 2022-2023
Bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Wilke Luiking

Vice-voorzitter: Rianne Bergevoet-Welling

Penningmeester: Bregje Booltink

Secretaris: Tamara Stavast

Algemene Zaken: Carla l'Ami

Overige leden: Anja Schel, Ineke ten Oever, Laura Zijlstra, Suzanne Haagen,  Antoinet Veldhuizen, Kim Lanke, Marieke van Loon, Marieke van Opijnen, Karlijn Lammers, Nathalie Stienissen, Iris Ankersmit, Seniz Cakir, Marloes Tadema- Graafland, Nicole Linkels, JB Dubois, Paula Dubois, Marijke Rijndertse en Cindy Boerstal

Vergaderschema OV-vergaderingen 2022-2023:

  • maandag 25 september 2023
  • dinsdag 14 november 2023 incl algemene leden vergadering
  • woensdag 10 januari 2024
  • donderdag 7 maart 2024
  • dinsdag 27 Mei 2024 incl algemene leden vergadering
  • maandag 24 juni 2024

Voor vragen aan/over de oudervereniging kunt u mailen naar: ov.ontdekkingdidam@liemersnovum.nl

Notulen schooljaar 2023-2024:

 

Oudere notulen kunnen (indien gewenst) per mail worden opgevraagd.

 

Notulen algemene leden vergadering (ALV):