Oudervereniging

Wanneer uw kind start als leerling van Bs De Ontdekking, wordt u als ouder automatisch lid van de oudervereniging (OV).

De OV zet zich actief in voor de kinderen en hun ouders op school. Voor een groot deel gebeurt dat door het ondersteunen van de eventmanager bij en het organiseren van bijzondere activiteiten als Kerst, Sinterklaas, Pasen, Carnaval, Sportdag, de voorbereiding van- en begeleiding bij de schoolreisjes, begeleiding van de schoolfotograaf etc.

Daarnaast worden ook activiteiten buiten schooltijd geregeld, zoals bijvoorbeeld een post bij de Avondvierdaagse.
 
Om alle zaken op elkaar af te stemmen wordt zo'n 8 keer per jaar vergaderd. De vergaderingen worden wisselend op de maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdagavond gehouden. De vergaderingen worden bijgewoond door een lid van de directie, zodat over en weer informatie kan worden verstrekt. Een delegatie van de Oudervereniging vormt het dagelijks bestuur, de Ouderraad. Deze bestaat uit de voorzitter, de vice-voorzitter, de penningmeester, de secretaris, en een ouder voor algemene zaken. De OV-vergaderingen zijn voor ieder lid toegankelijk. De data van de ov-vergaderingen staan in de nieuwsbrieven die u vanuit school ontvangt.
 
Wat kost uw lidmaatschap?
 
U betaalt per kind 27,50 euro ouderbijdrage (per schooljaar); betaling vindt plaats via automatische incasso.
 
De kosten van o.a. eten en drinken (tijdens de activiteiten) worden betaald uit deze jaarlijkse ouderbijdrage. Voor het schoolreisje en kamp wordt meestal een aanvullende bijdrage gevraagd aan de ouders i.v.m. extra kosten (vervoer/entree/activiteiten kamp).

Leden OR Schooljaar 2020-2021
Bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Kris Vos
Vice-voorzitter: Rianne Bergevoet
Penningmeester: Robbin Tebes
Secretaris: Tamara Stavast
Lid Algemene Zaken: Carla l'Ami

Overige leden: Karin Burgers, Anja Schel, Wilke Luiking, Ineke ten Oever, Laura Zijlstra, Suzanne Haagen, Tamara Goossens, Antoinet Veldhuizen, Kim Vergeer, Simone Sanders - Blankenstein, Bianca Brokken, Cindy Palmers, Marieke van Loon, Marieke van Opijnen, Sabine Hesselink

Vergaderschema OV-vergaderingen 2020-2021
26 augustus 2020: vervallen ivm de corona pandemie
28 september 2020: vervallen ivm de corona pandemie
17 november 2020: 

7 januari 2021: 

24 februari 2021: 

17 mei 2021:


13 juli 2021

ALV 2020-2021
Vervallen, door covid maatregelen geen ALV in het schooljaar 2020-2021

Voor vragen aan/over de oudervereniging kunt u mailen naar: ov.ontdekking@liemersnovum.nl