Protocollen en formulieren

Op deze pagina staan formulieren voor ouders of verzorgers van onze school. De formulieren kunnen geprint en ingevuld ingeleverd worden bij de leerkracht van uw kind of de directeur van de school. Het volgende formulier treft u onderstaand aan:

  • verlofaanvraagformulieren

VERLOFAANVRAGEN

Voor het aanvragen van verlof  voor uw kind dat leerplichtig is, gelden regels. U dient hiervoor ruim op tijd, bij voorkeur 6 weken voor de verlofdatum, het aanvraagformulier volledig ingevuld in te leveren bij de leerkracht van uw kind of de directeur van school. 

Wilt u verlof aanvragen voor uw kind:
a) Als er aan een wettelijke verplichting moet worden voldaan;
b) Bij verhuizing (maximaal 1 dag);
c) Gezinsuitbreiding (maximaal 1 dag);
d) Bij huwelijk van familieleden (1 of 2 dagen, afhankelijk van de situatie);
e) Bij ernstige ziekte van familie (duur in overleg met directie);
f) Bij overlijden familie (1, 2, 3 of 4 dagen, afhankelijk van de situatie);
g) Bij jubilea van ouder(s) of grootouder(s) (1 dag);
h) Religieuze feestdag (1 dag),
i) Overige vormen van verlof.
Klik dan hier voor het aanvraagformulier.