De Ontdekkers

In doorgaande lijn van peuter naar kleuter.

De Ontdekkers zijn twee peutergroepen van Puck en Co voor peuters vanaf 2-jaar. Er is een intensieve samenwerking met de leerkrachten van de onderbouw van kindcentrum De Ontdekking. We passen de thema’s op elkaar aan en de deuren staan open, zodat er samen gespeeld kan worden. De overgang naar groep 1 wordt op deze manier heel makkelijk, kinderen leren al wat ze kunnen verwachten.

Alle kinderen van de Ontdekkers gaan naar basisschool De Ontdekking.

De peuters van de Ontdekkers gaan op ontdekkingstocht. Op de groep is dat goed te zien. We werken met dagritmekaarten, gaan elke dag in de kring en de groep heeft verschillende kleuren kasten en ontdekhoeken. De Daltonvisie is belangrijk in ons werk, de vaste pedagogisch medewerkers worden hierin opgeleid en je ziet het terug in het dagelijks ritme. Wat de kinderen zelf kunnen, doen ze zelf. Voorbeelden hiervan zijn: het zelf opruimen van de bekers, zelfstandig naar de wc en zelf de verfkwasten schoonmaken. De pedagogisch medewerkers passen het aanbod aan, aan de individuele peuters.

Kinderen die de hele dag opvang nodig hebben, kunnen ‘s middags opgevangen worden bij de Spelerij. De Spelerij is ook een peutergroep van Puck&Co (2 tot 4 jaar). De groepen de Spelerij en de Ontdekkers werken en spelen nauw samen, in dezelfde gang op de locatie.