Ouderbetrokkenheid

Op Bs De Ontdekking proberen wij ouders zoveel mogelijk te betrekken bij het onderwijs. Hieronder verstaan wij het leerproces van uw kind, maar ook bij activiteiten in en rondom de school. Wij hebben een groep actieve ouders die samen de Oudervereniging (OV) vormen. De OV helpt met het organiseren van verschillende activiteiten tijdens een schooljaar. Denk hierbij aan: Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen etc. Daarnaast draagt de OV ook zorg voor de inrichting van de school om te zorgen voor een gezellige sfeer. 

Naast de OV helpen ouders ook vrijwillig bij verschillende activiteiten. Hierbij kunt u denken aan het begeleiden van een groepje tijdens sportdag, helpen met knutselen in de onderbouw, meelopen naar het zwemmen of meefietsen naar Technoplaza (technieklokaal). Een andere activiteit die wekelijks georganiseerd wordt, is de boekenpret bij de kleuters. Boekenpret is een methode om jonge kinderen en hun ouders te laten ontdekken dat je veel plezier kunt beleven aan voorlezen. Boeken worden wekelijks gewisseld in onze eigen schoolbibliotheek. Het uitlenen van de boeken wordt begeleid door onze eigen biebouders. 

Als laatst betrekken wij de ouders bij de ontwikkeling van de school door middel van informatieavonden. Deze vinden plaats aan het begin en aan het eind van het jaar. Aan het begin van het jaar maakt u kennis met de nieuwe leerkracht van uw kind en krijgt u informatie over de jaargroep waarin uw kind zit. Aan het eind van het jaar blikken we terug op het afgelopen schooljaar en geven we een vooruitzicht op de toekomst. Daarnaast vindt drie keer per jaar een oudergesprek (10-minuten) plaats. Aan het begin van het jaar (september) hebben we startgesprekken gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Halverwege het jaar een ontwikkelingsgesprek naar aanleiding van het winterrapport. En aan het eind van het jaar organiseren wij facultatieve gesprekken naar aanleiding van het zomerrapport.