Puck&Co locatie: KindCentrum Brede School Noord

Kindcentrum de Ontdekking

Binnen KindCentrum Brede School Noord (Kindcentrum de Ontdekking) biedt Kindercentra Puck&Co:

  • Dagopvang
  • Peuteropvang
  • In de peuteropvang zijn kinderen met een indicatie vroeg- en voorschoolse educatie welkom.
  • Voor- en buitenschoolse opvang
  • Vakantieopvang

Samen met Kindcentrum de Ontdekking, Basisschool Albert Schweitzer, Tafeltennisvereniging Relax en Sporthal De Muizenberg zit Kindercentra Puck&Co onder één dak.

Uw kind staat centraal bij Kindercentra Puck&Co

Peuteropvang de Ontdekkers en de Spelerij

Op onze school is de peuteropvang van Puck&Co 5 hele dagen in de week geopend voor de opvang van kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Binnen al onze 3 peutergroepen is er ook ruimte voor kinderen met een VVE-arrangement.

De peuteropvang is een plek voor peuters om in contact te komen en te spelen met andere kinderen in een sfeer waarin zij zich prettig en veilig voelen. De kinderen krijgen hier de kans zichzelf in hun eigen tempo te ontwikkelen en interesses te ontplooien. Er is een intensieve samenwerking met de leerkrachten van de onderbouw van Kindcentrum de Ontdekking. We passen de thema’s op elkaar aan en de deuren staan regelmatig open, zodat er samen gespeeld kan worden.

Voor veel kinderen is het een spannende (grote) stap om naar de basisschool te gaan. Door de intensieve samenwerking tussen Puck&Co en de school, proberen we deze stap geleidelijk te laten verlopen en versterken we onze doorgaande lijn. De 3 lokalen van de peuteropvang bevinden zich in dezelfde gang als de kleuterklassen. In de gang komen kleuters en peuters elkaar dagelijks tegen. Zo maken de peuters en kleuters makkelijk contact met elkaar. 

Doordat kinderen bij Puck&Co al kennis maken met een kies-/planbord, wordt de basis gelegd voor het moment dat ze naar groep 1 gaan. Doordat de werkwijze bij de peuters en kleuters op elkaar is afgestemd, is er voor de kinderen duidelijkheid en structuur. 

De Daltonvisie is belangrijk in ons werk; de vaste pedagogisch medewerkers worden hierin opgeleid en je ziet het terug in het dagelijks ritme. Wat de kinderen zelf kunnen, doen ze zelf. Voorbeelden hiervan zijn: het zelf opruimen van de bekers, zelfstandig naar de wc en zelf jassen en schoenen aan- en uittrekken.

Wist u dat we ook 5 dagen per week Dagopvang en Voor- en Buitenschoolse Opvang aanbieden op deze locatie?

Contact

Wilt u vrijblijvend de sfeer ervaren op de locatie? Dat kan.De medewerkers van Puck&Co heten u van harte welkom!

Klik hier om u in te schrijven voor een rondleiding. Wilt u uw kind direct inschrijven? Klik hier. Ga voor meer informatie over de locatie naar onze website of neem contact op met de Klant&Service via 0316- 229145 of info@puckenco.nl.

Volg Kindercentra Puck&Co op Facebook en Instagram @kindercentrapuckenco