Medezeggenschapsraad

 

Leden

OudersLeerkrachten
Bert Staring
Kim Scholten
Frank Eggen
Edwin Buijs
Renate Maatman (voorzitter)
Tanja Egging
Lucille Timens (secretaris)
Joan Janssen

 

De belangrijkste taak die de medezeggenschapsraad (MR) heeft, is het bevorderen van openheid en overleg op school. Daarnaast heeft de MR ook een waakfunctie tegen discriminatie. 

De MR heeft voor een aantal zaken adviesrecht en voor een aantal zelfs instemmingsrecht, namelijk:

  • Adviesrecht op financieel beleid, samenwerking met instellingen, aanstellings/ontslagbeleid, nieuwbouw en vakantieregeling.
  • Instemmingsrecht op onderwijskundige doelstellingen, veiligheid, gezondheid en welzijn, schoolplan, leerplan en fusie. 

De MR vergadert ongeveer één keer per acht weken. De vergaderingen vinden in de avond plaats en zijn openbaar. Op de agenda in de nieuwsbrief kunt u zien wanneer de vergaderingen plaatsvinden. De vergadering wordt gehouden op school en begint in de regel om 20.00. 

De notulen van de vergaderingen vindt u hieronder. U kunt contact opnemen met de MR via: mr.ontdekking@liemersnovum.nl.

Vergaderschema MR-vergaderingen:

Dinsdag 26 september 2022
Woensdag 8 februari 2023
Donderdag 9 maart 2023
Maandag 15 mei 2023 
Dinsdag 20 juni 2023