Medezeggenschapsraad

 

Leden

Ouders Leerkrachten
Kim Scholten
Frank Eggen
Edwin Buijs
Joan Janssen (voorzitter)
Lucille Timens (secretaris)
Else Lendering

 

De belangrijkste taak die de medezeggenschapsraad (MR) heeft, is het bevorderen van openheid en overleg op school. Daarnaast heeft de MR ook een waakfunctie tegen discriminatie. 

De MR heeft voor een aantal zaken adviesrecht en voor een aantal zelfs instemmingsrecht, namelijk:

  • Adviesrecht op financieel beleid, samenwerking met instellingen, aanstellings/ontslagbeleid, nieuwbouw en vakantieregeling.
  • Instemmingsrecht op onderwijskundige doelstellingen, veiligheid, gezondheid en welzijn, schoolplan, leerplan en fusie. 

De MR vergadert ongeveer één keer per acht weken. De vergaderingen vinden in de avond plaats en zijn openbaar. Op de agenda in de nieuwsbrief kunt u zien wanneer de vergaderingen plaatsvinden. De vergadering wordt gehouden op school en begint in de regel om 19.30. 

De notulen van de vergaderingen vindt u hieronder. U kunt contact opnemen met de MR via: mr.ontdekkingdidam@liemersnovum.nl.

Vergaderschema MR-vergaderingen:

Maandag 18 september 2023
Dinsdag 14 november 2023
Woensdag 24 januari 2024
Donderdag 14 maart 2024
Maandag 13 mei 2024
Dinsdag 11 juni 2024