Medezeggenschapsraad

 

Leden

OudersLeerkrachten
Kim Scholten
Alexander Rietbroek
Bert Staring

 
Renate Maatman (voorzitter)
Tanja Egging
Lucille Timens (secretaris)
Fanny van Uden

 

De belangrijkste taak die de medezeggenschapsraad (MR) heeft, is het bevorderen van openheid en overleg op school. Daarnaast heeft de MR ook een waakfunctie tegen discriminatie. 

De MR heeft voor een aantal zaken adviesrecht en voor een aantal zelfs instemmingsrecht, namelijk:

  • Adviesrecht op financieel beleid, samenwerking met instellingen, aanstellings/ontslagbeleid, nieuwbouw en vakantieregeling.
  • Instemmingsrecht op onderwijskundige doelstellingen, veiligheid, gezondheid en welzijn, schoolplan, leerplan en fusie. 

De MR vergadert ongeveer één keer per acht weken. De vergaderingen vinden in de avond plaats en zijn openbaar. Op de agenda in de nieuwsbrief kunt u zien wanneer de vergaderingen plaatsvinden. De vergadering wordt gehouden op school en begint in de regel om 20.00. 

De notulen van de vergaderingen vindt u hieronder. U kunt contact opnemen met de MR via: mr.ontdekking@liemersnovum.nl.

Vergaderschema MR-vergaderingen:

Maandag 4 oktober 2021
Dinsdag 23 november 2021 
Donderdag 17 maart 2022 
Maandag 16 mei 2022 
Dinsdag 21 juni 2022