Hoogbegaafdheidsprofiel op de Ontdekking

"Het gaat niet om de beste te ZIJN, maar om je best te DOEN, om steeds een beetje beter te worden."

Hoogbegaafdheidsprofiel
Op De Ontdekking hebben we een hoogbegaafdheidsprofiel. Enkele leerkrachten zijn opgeleid als hoogbegaafdheidsspecialist en geven uitvoering aan ons beleid. Hoog- of meerbegaafdheid is een samenspel tussen grote intellectuele capaciteiten, een vorm van creatief denkvermogen en motivatie. Deze leerlingen kunnen extra uitdaging gebruiken, maar hebben vaak ook nog gerichte begeleiding nodig om een juiste mindset en werkhouding te kunnen ontwikkelen. Vaak zijn ze gewend dat ze snel en zonder moeite vraagstukken kunnen oplossen, maar weten er niet goed mee om te gaan als het lastig wordt voor ze. Deze specifieke aandacht en begeleiding die deze leerbehoefte heeft, kunnen we ze bieden in de Plusklas. Hier zitten ze samen met ontwikkelingsgelijken, ze vinden elkaar, begrijpen elkaar, kunnen op hun niveau samen leren en werken, voelen zich even niet meer de vreemde eend in de bijt.

"Van fouten leer ik, het helpt mij groeien."

Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid
Op de Ontdekking gebruiken we het onderzoeksinstrument DHH, Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid. Alle kinderen van de groepen 1, 3 en 5 worden middels een quickscan gescreend op mogelijke hoogbegaafdheid. Overigens spreken we in de groepen 1 en 2 nog niet van hoogbegaafdheid, maar over kinderen met een ontwikkelvoorsprong. Als hier mogelijk sprake van is worden ouders en de internbegeleidster benaderd en wordt middels het DHH samen onderzocht of er echt sprake is van hoogbegaafdheid. Indien een kind hoog- of meerbegaafdheidskenmerken bezit is het mogelijk dat hij/zij in de Plusklas komt.

"Waar heb je zelf invloed op?"

De Plusklas
De Plusklas is er voor de leerlingen van de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. De Plusklas komt een keer per week bij elkaar. Tijdens dit moment worden kinderen uitgedaagd tot verdere ontwikkeling en ontvangen ze ook opdrachten die ze individueel of samen kunnen doen wanneer ze weer terug zijn in de klas.
In de plusklas:
- Werken we aan projecten die uitdaging geven en waarbij vaardigheden getraind worden;
- Gaan we aan de slag met opdrachten die de diepte in gaan, we variëren daarbij in de diverse ontwikkelgebieden, zodat bijvoorbeeld talige, rekenkundige maar ook technische kennis opgedaan wordt;
- Is er ruimte voor creatieve denkers en gaan we daarmee ook aan de slag;
- Werken we een groot deel van de tijd ook aan onze mindset en leren we dat fouten maken bij het proces van leren hoort;
- Werken we aan executieve functies (bijvoorbeeld plannen, organiseren, werkgeheugen…);
- Is elke week anders!

"Wat is mijn beste oplossingsstrategie?"

Mindset
De term ‘mindset’ staat voor de manier waarop kinderen (en volwassenen) denken over zichzelf en in het bijzonder over hun intelligentie en kwaliteiten. Er kan hierbij een onderscheid gemaakt worden tussen een vaste mindset en een groeimindset. Kinderen met een vaste mindset geloven (bewust of onbewust) dat hun persoonlijke eigenschappen vaststaan. Je bent met een bepaalde hoeveelheid intelligentie en kwaliteiten geboren en hiermee zul je het de rest van je leven moeten doen. Kinderen met een groeimindset daarentegen geloven dat ze zichzelf steeds kunnen blijven verbeteren en ontwikkelen. Je talenten zijn je startpunt en je kunt steeds blijven groeien door hard te werken en ervaring op te doen.

In de plusklas werken we aan het ontwikkelen van een groeimindset. Alles wat de leerling eerst het liefst vermeed, zoals uitdagingen aangaan, fouten maken en inspanningen leveren, moet hij/zij nu ineens omarmen.

Met de leerlingen wordt er in de Plusklas gereflecteerd op hun vaardigheden en vorderingen, ze kunnen daarbij aangeven waar ze zelf nog in willen groeien en hoe ze dit willen bereiken. Wekelijks is er ook communicatie tussen de Plusklasleerkracht en de groepsleerkracht om goed op de hoogte te zijn wat er bij de leerling speelt en hoe de vorderingen zijn. In het schoolrapport van de Ontdekking is een bijlage opgenomen voor de Plusklas, hierop worden met waarderingen en opmerkingen de vorderingen van een leerling weergegeven.

"Het lukt NOG niet."